Экзаменационная программа Нишио Иайдо 1-3 кю

#  
1 Shohattuto Maegiri    
2 Ukenagashi Ikkyo Aihanmi-katatedori
3 Ushirogiri Kaitennage Gyakuhanmi-katatedori
4 Zengogiri Shihonage Aihanmi-katatedori
5 Sayugiri Shihonage Gyakuhanmi-katatedori
6 Tsukaosae Nikyo Gyakuhanmi-katatedori
7 Tekubiosae Nikyo Aihanmi-katatedori
8 Kawashizuki Sankyo Shomen-uchi/Tsuki
9 Tsukekomi Kotegaeshi Shomen-uchi/Tsuki
10 Tsume Iriminage Shomen-uchi/Gyakuhanmi-chudan
11 Sanpo Sankyo Gyakuhanmi-Teotorasezu
12 Shiho Shihonage Shomen-uchi/Yokomen-uch
13 Nukiawase Gokyo Shomen-uchi/Yokomen-uchi
14 Todome Yonkyo Gyakuhanmi-katatedori
15 Tomesuemono    

20 июн 2016

Экзаменационная программа Нишио Иайдо 1-3 кю

Экзаменационная программа Нишио Иайдо 1-3 кю

Экзаменационная программа Нишио Иайдо для аттестации на 1-3 кю
Подробнее...

20 июн 2016

Программа тренировок Нишио Айкидо 1-10 кю

Программа тренировок Нишио Айкидо 1-10 кю

Обязательная программа Нишио Айкидодо для 1-10 кю
Подробнее...

20 июн 2016

Расписание тренировок

Расписание тренировок

Расписание детских и взрослых занятий по айкидо и иайдо в клубе.
Подробнее...

20 июн 2016

Для новичков

Для новичков

Информация для новичков. Краткая информация о тренировках айкидо…
Подробнее...